1. ขั้นตอนการเข้าเป็นสมาชิกของโสดสุกสโมสรเป็นอย่างไร

         หากคุณมั่นใจว่าตนเองโสดสนิท เป็นคนดี มีศีลธรรม และต้องการเข้าเป็นสมาชิกโสดสกสโมสร ขอเพียงคุณ Down Load ใบสมัครสมาชิก กรอกข้อมูล ลงนามของตนเอง และให้ผู้รับรองลงนาม พร้อมแนบภาพถ่ายที่เห็นใบหน้าชัดเจนขนาด 4 X 6 นิ้ว

         ส่งกลับมายัง “โสดสุกสโมสร” เลขที่ 119 อาคารธาราสาทร ชั้น 17 สาทร ซ.5 ถ.สาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120 e-mail address : sodesooksociety@gmail.com

        ทีมงานจะติดต่อกลับไปยังคุณเพื่อนัดวันเวลาที่เหมาะสมในการสัมภาษณ์ และนำคุณเข้าสู่ขั้นตอนต่อไปของการเป็นสมาชิกโสดสุกสโมสร

  2. ข้อมูลส่วนตัว รูปภาพ จะถูกเผยแพร่ไปยังบุคคลอื่นหรือไม่ มีความปลอดภัยมากแค่ไหนในการเข้าเป็นสมาชิกโสดสุกสโมสร

ข้อมูลทั้งหมด ที่คุณส่งมอบให้โสดสุกสโมสรจะไม่ถูกเปิดเผยโดยเด็ดขาด มีเพียงเจ้าหน้าที่ที่ได้รับอนุญาตในการเข้าถึงข้อมูลของคุณ เพื่อนำไปใช้ในการให้บริการแก่คุณเท่านั้น บุคคลอื่น นอกเหนือจากนี้ จะไม่สามารถนำข้อมูลของคุณไปใช้ได้โดยเด็ดขาด

ทั้งนี้ เมื่อข้อมูลของคุณได้รับการตรวจสอบ และผ่านเข้าสู่ระบบ “Smart Match Program” อันเป็นลิขสิทธิ์เฉพาะของสโมสร เพื่อคัดเลือกบุคคลที่เหมาะสมและมีคุณสมบัติใกล้เคียงกับที่คุณต้องการมากที่สุด ร่วมกับผลของการสัมภาษณ์ เราจะแจ้งข้อมูลเบื้องต้นของ เขา/เธอ ที่มีคะแนน 50 % ขึ้นไป ให้คุณได้พิจารณาเบื้องต้นเพื่อตัดสินใจในการเปิดเผยข้อมูลของตนเอง และศึกษาทำความรู้จักกันเป็นการส่วนตัวต่อไป

  3 . ต้องเสียค่าใช้จ่ายในการใช้บริการของโสดสุกสโมสร หรือไม่ อย่างไร

สมาชิกจะไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ ในการเป็นสมาชิก มีเพียงค่าใช้จ่ายส่วนหนึ่งของการร่วมกิจกรรมที่คุณสนใจเท่านั้น