คุณสมบัติสมาชิก

•  โสดสนิททั้งกายและใจ ไม่มีเพื่อนต่างเพศคู่ใจ

•  อายุ 25 ปี ขึ้นไป

•  เป็นชายจริง หญิงแท้ ทั้งกายและใจ

•  ไม่มีประวัติเสียทางด้านการเงิน

•  เป็นคนดีมีศีลธรรม

•  ประกอบอาชีพที่มั่นคง

•  ไม่เป็นโรคที่สังคมรังเกียจ

•  ต้องได้รับการรับรองจากบุคคลที่น่าเชื่อถือ และเป็นที่ยอมรับ จากคณะผู้บริหารสโมสร