1. กรอกใบสมัครเพื่อให้เรารู้จักคุณและตามหาคนที่คุณต้องการพบเจอได้ง่ายขึ้น

กรอกใบสมัครพร้อมทำแบบสอบถามง่ายๆ เกี่ยวกับข้อมูลส่วนตัวในทุกๆ ด้านของคุณ ซึ่งรวมไปถึงความชอบ การใช้ชีวิต ความต้องการและความหวังต่างๆ ของคุณ เพื่อให้เราได้ทำความรู้จักและค้นหาเขา/เธอที่คุณต้องการพบเจอ ขอเพียงให้คุณตรงไปตรงมากับความรู้สึกของตัวคุณเอง โสดสุกสโมสรจะค้นหา “เขา/เธอที่ใช่” สำหรับคุณ

ส่งใบสมัครสมาชิกที่กรอกข้อมูล ลงนามของตัวคุณเอง และผู้รับรองแล้ว พร้อมภาพถ่ายที่เห็นใบหน้าชัดเจนขนาด 4 X 6 นิ้ว

ส่งกลับมายัง “โสดสุกสโมสร” เลขที่ 119 อาคารธาราสาทร ชั้น 17 สาทร ซ.5 ถ.สาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120 e-mail address : sodesooksociety@gmail.com

2. ตรวจสอบประวัติ

โสดสุกสโมสรจะทำการตรวจสอบประวัติเบื้องต้นด้วยทีมงานมืออาชีพ ได้แก่ ประวัติประอาชญากรรม สถานภาพสมรส และผู้รับรอง เพื่อความปลอดภัยของสมาชิกทุกๆ คน อีกทั้งเพื่อคัดกรองคนคุณภาพในการเข้าเป็นสมาชิกของโสดสุกสโมสร ทั้งนี้ คุณจะได้รับ e-mail ยืนยันการเป็นสมาชิกภาพจากโสดสุกสโมสร หากข้อมูลของคุณได้รับการตรวจสอบแล้ว

 3. สัมภาษณ์ พูดคุยกับคุณเพื่อรับทราบข้อมูลในเชิงลึก

เพื่อเจาะลึกถึงความเป็นตัวตน บุคลิกภาพที่แท้จริงของตัวคุณ และบุคคลในอุดมคติที่คุณต้องการพบเจอ อันจะช่วยเสริมข้อมูลสำหรับประกอบการพิจารณาสรรหาบุคคลที่ใช่ที่สุดสำหรับคุณเพื่อทำความรู้จักและพัฒนาต่อไปเป็นความสัมพันธ์ที่ยั่งยืน โดยทีมงานจะนัดหมายเพื่อทำความรู้จักกับคุณ ด้วยการพูดคุย สัมภาษณ์ข้อมูลแบบสบายๆ ณ ที่ทำการสโมสร เลขที่ 119 อาคารธาราสาทร ชั้น 17 สาทร ซ.5 ถ.สาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ โดยใช้ระยะเวลาสั้นๆ ไม่เกิน 1 ชั่วโมง

 4. ค้นหาคนพิเศษของคุณ ด้วย Smart Match Program

เมื่อโสดสุกสโมสรได้รับข้อมูลครบถ้วนแล้ว ทีมงานจะนำข้อมูลของคุณผ่านเข้า “Smart Match Program” เพื่อทำการคัดสรรเขา/เธอ ที่เป็นบุคคลในอุดมคติให้กับคุณ และเมื่อเราพบเขา / เธอคนนั้น เราจะติดต่อไปยังคุณเพื่อเล่าเรื่องราวเบื้องต้นของเขา/เธอให้คุณฟัง โดยที่ข้อมูลที่เราจะนำไปแจ้งให้กับคู่ที่เราจัดให้จะเป็นเพียงข้อมูลเบื้องต้นเท่านั้น โสดสุกสโมสรจะไม่เปิดเผยข้อมูลส่วนตัวของคุณ เช่น ชื่อ ที่อยู่ สถานที่ทำงาน หรือ หมายเลขโทรศัพท์ ทั้งนี้ เพื่อความเป็นส่วนตัวสำหรับคุณและสมาชิกทุกคน

5. ประสานงานระหว่างทั้งสองฝ่าย เพื่อให้คุณและเขา/เธอ ได้ทราบข้อมูลเบื้องต้นของกันและกัน

เมื่อข้อมูลของคุณได้รับการตรวจสอบ และบรรจุเข้าสู่ระบบ “Smart Match Program” อันเป็นลิขสิทธิ์เฉพาะของโสดสุกสโมสร ประกอบกับผลของการสัมภาษณ์ เราจะแจ้งข้อมูลเบื้องต้นของ เขา/เธอ ที่มีคะแนน 50 % ขึ้นไป ให้คุณได้พิจารณาเบื้องต้นเพื่อตัดสินใจในการเปิดเผยข้อมูลของตนเอง และศึกษาทำความรู้จักกันเป็นการส่วนตัวต่อไป

6. เชิญคุณเข้าร่วมกิจกรรมรับเชิญพิเศษๆ ของโสดสุกสโมสร

โสดสุกสโมสร จะจัดกิจกรรมที่น่าสนใจขึ้นตลอดทั้งปีโดยจะเชิญคุณที่เป็นสมาชิกเข้าร่วมกิจกรรมตามความสนใจ อาทิ การสัมมนาเรื่องบุคลิกภาพ การชมภาพยนตร์ 1 Day Trip หรือแม้กระทั่งกิจกรรมสาธารณะกุศลอื่นๆ ตามโอกาสอันสมควร  ซึ่งกิจกรรมอันน่าประทับใจต่างๆ นี้ อาจก่อให้เกิดความประทับใจระหว่างสมาชิก และหากมีสมาชิกสนใจจะทำความรู้จักกันเป็นการพิเศษ โสดสุกสโมสรพร้อมจะเป็นสื่อกลางในการสานความสัมพันธ์ระหว่างทั้งสองฝ่ายต่อไป

7. การนัดหมาย

การนัดหมายส่วนตัวระหว่างสมาชิกขึ้นอยู่กับทั้งสองฝ่าย เมื่อคุณพอใจในสิ่งที่คุณรับฟัง ตลอดจนรับทราบข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับเขา / เธอผ่านทาง e-mail ที่โสดสุกสโมสรจัดส่งให้คุณ สิ่งที่ท่านต้องทำคือติดต่อมายังโสดสุกสโมสรเราจะจัดการนัดหมายพร้อมเลือกสถานที่ที่เหมาะตามรูปแบบการใช้ชีวิตของคุณ นอกจากนั้นเราจะเป็นสื่อกลางในการนัดหมายเวลาที่เหมาะลงตัว สำหรับทั้งสองฝ่าย รวมถึงจองสถานที่ ไม่ว่าจะเป็นนัดคุยสบายๆ ที่ร้านกาแฟ นัดดินเนอร์สุดโรแมนติก หรือนัดทานอาหารกลางวันในช่วงวันหยุดสุดสัปดาห์

8. ติดตามผล

โสดสุกสโมสรพร้อมเสมอในการเป็นตัวกลางในการเชื่อมความสัมพันธ์ รวมถึงติดตามผลจากคุณทั้งสองฝ่าย คอยรับฟัง ให้คำปรึกษาและเอาใจช่วยสมาชิกทุกท่าน ทั้งนี้ การติดตามผลหลังการนัดหมาย จะเป็นข้อมูลในการจัดนัดหมายครั้งต่อไปตามที่สมาชิกสโมสรต้องการ  นอกจากนี้ สโมสรจะมีการติดตามผลเป็นระยะ เพื่อช่วยสนับสนุนให้ความสัมพันธ์ของคุณเป็นไปอย่างราบรื่น

9. พบคนที่คุณและเขา/เธอ พอใจซึ่งกันและกัน พบความสุขจากใจ

เมื่อกามเทพทำงาน คุณพบเจอคนที่ใกล้เคียงกับความต้องการมากที่สุด คือความสุขใจ และเป็นความปรารถนาสูงสุดของโสดสุกสโมสร และแม้ยังไม่พบเจอคนที่หัวใจต้องการเราก็พร้อมจะก้าวเดินเคียงข้างคุณไปบนเส้นทางแห่งการค้นหาความรัก